آماربرداري از منابع و مصارف آبهاي زيرزميني و سطحي در 11 محدوده مطالعاتي استان اصفهان

سال قرارداد : 1389 كارفرما: شركت آب منطقه اي استان اصفهان

مطالعات تامين و انتقال آب چهار شهر (زاغه- سپيددشت، ويسيان و چغلوندي)

سال قرارداد: 1384 كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان لرستان

مطالعات تامين و انتقال آب چهار شهر (زاغه- سپيددشت، ويسيان و چغلوندي)

سال قرارداد: 1384 كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان لرستان

مطالعات تامين آب شهر كوهدشت از سازندهاي سخت در تنگ پريان به ميزان 300 ليتر بر ثانيه

سال قرارداد: 1384 كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان لرستان

مطالعات تامين آب مجتمع روستايي پشتكوه از سازندهاي سخت

سال قرارداد: 1385 كارفرما: شركت آب و فاضلاب روستايي چهارمحال و بختياري

مطالعات تامين آب مجتمع روستايي فلارد از سازندهاي سخت

سال قرارداد: 1385 كارفرما: شركت آب و فاضلاب روستايي چهارمحال و بختياري

آماربرداري از منابع آبهاي زيرزميني و سطحي محدوده هاي مطالعاتي شهرضا، مهيار شمالي، مهيار جنوبي، اسفنداران و ايزدخواست

سال قرارداد: 1382 كارفرما: شركت آب منطقه اي اصفهان

آماربرداري از منابع آبهاي زيرزميني و سطحي محدوده هاي مطالعاتي ميمه، مورچه خورت، علويجه-دهق، كرون و ... لنجانات

سال قرارداد: 1381 كارفرما: شركت آب منطقه اي اصفهان

به روز رساني آمار و انسداد چاه هاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز در شرق استان هرمزگان (شهرستانهاي ميناب، سيريك، رودان، حاجي آباد، جاسك و بشاگرد)

سال قرارداد: 1393 كارفرما: آب منطقه اي استان هرمزگان

1 از 1
 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا