انجام خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي منابع تأمين، خطوط انتقال و مخازن آب مشروب شهرهاي زاغه و سپيددشت ومعمولان

كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي استان لرستان

معاونت مهندسي و توسعه – جناب آقاي مهندس بيرانوند تلفن تماس : 3226020-0661

نظارت عاليه و كارگاهي احداث سه واحد مخزن 2000 متر مكعبي شهر زيرآب و خط انتقال آب بين شهرهاي زيرآب و شيرگاه ( استان مازندران )

كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي استان مازندران

معاونت طرح و توسعه – جناب آقاي مهندس فروزان تلفن تماس : 2237240-0151

نظارت عاليه وكارگاهي بـــر ساخت مخزن 10000 متر مكعبي و خــط انتقال آب و شبكه توزيع آب شرب شهر كوهدشت .

كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان لرستان تلفن تماس : 3200427-0661

نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي شبكه توزيع شهرهاي چالانچولان، چغابــــل، معمولان، مؤمن آباد، سرابدوره، كوناني ، فيروزآباد و گراب ( استان لرستان )

كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان لرستان تلفن تماس : 3200427-0661

نظارت عاليه و كارگاهي بر خطوط آبرساني و شبكه توزيع شهر بندرعباس

كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تلفن : 12-38010 0761

معاونت مهندسي و توسعه - جناب آقاي مهندس منصوري تلفن تماس : 6661542-0761

نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي شبكه توزيع و خطوط انتقال آب مشروب شهرهاي بوشهر و برازجان

كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

معاونت مهندسي و توسعه – جناب آقاي مهندس بهروزي تلفن تماس : 24-252622-0771

انجام خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي طرح آبرساني به محور شرق اصفهان

كارفرما :شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان

معاونت طرح و توسعه – جناب آقاي مهندس موسوي تلفن تماس : 5-6615360

خدمات نظارت كارگاهي و عاليه بر اجراي مخازن و ايستگاه هاي پمپاژ شهرك هاي صنعتي بوشهر 2 و برازجان

كارفرما : شركت شهرك هاي صنعتي استان بوشهر

معاونت فني و اجرايي – جناب آقاي مهندس گرشاسبي تلفن تماس :212- 4550211- 0771

انجام خدمات مشاور ، براي نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي طرح آبرساني به مجتمع هاي روستايي رامشه و لايبيد

كارفرما : شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

معاونت مهندسي و توسعه – جناب آقاي مهندس توكلي تلفن تماس : 2363066

انجام خدمات نظارت عاليـه و نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي خطوط انتقــال ، مخــازن ذخيره ، اصلاح و توسعه شبكه آب مشروب چهار شهر جديدلرستان ( زاغه ، سپيددشت ، ويسيان و چغلوندي )

كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان لرستان

معاونت مهندسي و توسعه – جناب آقاي مهندس كرم وند تلفن تماس : 3200427-0661

1 از 6
 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا