شركت مهندسين مشاور پديدآب سپاهان با اخذ رتبه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درتخصص هاي مهندسي با اتكاء به بيش از30 سال سوابق و تجربيات ارزنده مديران و سهامداران خود در زمينه كارهاي مطالعاتي، تحقيقاتي، آموزشي و اجرائي قادراست ارائه دهنده خدمات مشروحه ذيل باشد

رشته تخصصي آب و فاضلاب

مطالعات امكان سنجــــي، انجــــام مطالعات و تهيه طرح هاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري، جمع آوري و انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب، مخازن، ‌تلمبه خانه ها و تصفيه خانه هاي آب و نمك زدايي و ابنيه مربوطه و محاسبه نشست فيزيكــــي و نشتيابي شبكه هاي آب شهري، جمع آوري و انتقـــال فاضلاب هاي شهري و صنعتــــي و تصفيه خانه هاي مربوطه، جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي، طراحي سيستم هاي نگهداري و تعميرات برنامه اي و سيستم هاي تله متري و كنترل از راه دور scada تأسيسات و تجهيزات فوق و استفاده از پساب تصفيه شده .

رشته تخصصي آبياري – زهكشي

مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب، آبرساني سطحي و زيرزميني، ‌مطالعه و طراحي شبكه هاي آبرساني، تأسيسات انحراف آب، بندهاي انحرافي تا ارتفاع 5 متر، ‌مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي ( درجه 3 و 4 )، تغذيه مصنوعي، آبياري تحت فشار و تأسيسات وابسته.

رشته تخصصي حفاظت و مهندسي رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب و ‌مطالعات كنترل سيلاب، سيستم هاي هشدار سيل، نظامنامه سيلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ريزي و مديريت بهره برداري از رودخانه.

رشته تخصصي سد سازي

مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب. تلفيق منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب، كنترل و دفع سيلابها و اصلاح مسير رودخانه، انجام خدمات مهندسي سدهاي خاكي و بتني به منظور ذخيره و كنترل آب و توليد نيرو،تونل، نيروگاههاي آبي و سازه هاي جنبي، ساير ابنيه و تأسيسات وابسته به سد سازي، طراحي سامانه جمع آوري و رفع آبهاي سطح شهري در شرح خدمات مهندسي آب.

رشته تخصصي ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي

انجام مطالعات و تهيه طرح هاي مقدماتي، مرحله اول و دوم مديريت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي كليه واحدها و مجموعه هاي مسكوني، ساختمان هاي تجاري، اداري، صنعتي و كارخانه ها. مراكز مخابراتي، پستي مكانيزه و ساختمان هاي مربوط به خدمات شهري و ساختمان هاي خاص نظامي.

رشته تخصصي ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل

تشخيص ارزيابي تهديدات و خطرات بالقوه در ساختمان و صنايع از قبيل: آتش سوزي، خرابكاري و انفجار، سرقت، طوفان، صاعقه، طراحي سازه هاي امن و سيستم هاي امنيتي و ايمني و پدافند غيرعامل و طراحي ناحيه‌بندي ايمن شهري، كنترل كيفيت حفاظتي و ايمني طرح هاي مستحدثات و ارايه طرح هاي اصلاحي، برنامه‌ريزي سيستم ها و مديريت در جهت كاهش تهديدات و خطرات، كنترل تلفات و خسارات، تقليل هزينه‌هاي نگهداري و حفاظتي.

خدمات مهندسی

رشته تخصصي نقشه برداري زميني

شامل تهيه نقشه هاي توپوگرافي اعم از منطقه اي، شهري و نقشه هاي كاداستر، نقشه برداري، و پياده كردن طرح ها شامل مسيرها، خطوط لوله، انتقال نيرو، نقشه هاي شهري و ثبتي، تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي و تجميع و افراز زمين، تعيين و اندازه گيري نقاط كنترل زميني عكسي، همچنين تهيه مدل ارتفاعي رقومي در مواردي كه جمع آوري اطلاعات آن به روش زميني است. انجام پردازش هاي كارتوگرافي براي ارايه و چاپ محصولات.

رشته تخصصي محيط زيست

مطالعات زيست محيطي مربوط به آب، خاك و هوا، شناخت و پيشگيري آلايشهاي محيط زيست، چاره انديشي براي رفع آلايشها و بازسازي، محيط زيست، ارزيابي زيست محيطي، بازيافت مواد و انرژي، پايش محيط زيست، رفع كاهش آلودگيها، تكنولوژي پاك، صرفه جويي در انرژي و مواد، امحا و دفع پسمانده ها، تنوع زيستي، مديريت زيست محيطي.

رشته تخصصي بازرسي فني

كنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسي و تاييد كارايي پروژه، كنترل فني وسايل وتجهيزات و ماشين آلات در مرحله ساخت كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري، كنترل كيفيت مواد و روش به كارگرفته شده در ساخت قطعه يا واحد صنعتي، كنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فني تعيين شده از آغاز پرروژه، گواهي انجام كار براساس استانداردهاي درخواست شده و صدور گواهي بازرسي نهايي.

نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي پروژه هاي فوق الذكر

-  كليه خدمات مربوطه به تخصص نقشه برداري زميني بعلاوه: هيدروگرافي شامل عمق يابي و تهيه نقشه از كف درياها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدي، جريان سنجي حركت آب و محاسبات و تهيه جداول مربوطه و پياده كردن موقعيت سكوهاي حفاري، چاه هاي نفت و گاز در دريا، نمونه برداري از كف درياها، درياچه ها و رودخانه ها.

-  كليه خدمات مربوط به تخصص نقشه برداري زميني بعلاوه: فتوگرامتري شامل تبديل عكس هاي هوايي و ماهواره اي به نقشه و تهيه انواع نقشه هاي عكسي و تصويري، فتوگرامتري برد كوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاوير و انجام تصحيحات هندسي مسطحاتي، رفع جابجايي ناشي از اختلاف ارتفاع، انجام تصحيحات طيفي ، استخراج اطلاعات و تفسير داده هاي ماهواره اي و تعيين كاربري ها و تهيه مدل ارتفاعي رقومي.

-  ميكروژئودزي در كليه خدمات مرتبط به تخصص نقشه برداري زميني بعلاوه نقشه برداري تونل و معدن، ميكروژئودزي، ومطالعات جابجايي گسلها، رفتارسنجي سدها و ابنيه فني و گسترش شبكه‌هاي ژئودزي و ترازيابي دقيق.

 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا