این شرکت ازطريق برآوردن الزامات سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردهايISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HSE-MS و بطور کلی استقرار سيستم مديريت يكپارچهIMS و اندازه گيري ميزان دستيابي به خط مشي و اهداف كيفي،‌ تــوانائي و پايداري خود را در تأمين خدمات مطابق با نيازهاي مشتري و الزامات قـانوني به اثبات رسـانده و در حال اخذ جـايزه مديريت كيفيت ايـران و اسـتقرار سيستم MIS مي‌باشد.

شركت مهندسين مشاور پديدآب سپاهان

در خرداد 1376 به همت آقاي مهندس اصغر يزدآباد و تعدادي از اساتيد با سابقه و مجرب دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعت نفت آبادان و علوم پزشكي اصفهان با هدف فعاليت در زمينه انجام مطالعات طرح هاي رسته آب، راه، شهرسازي، كشاورزي، نفت و گاز ، بازرسي فني و نظارت بر اجراي پروژه هاي مرتبط با آن تشكيل و آغاز به كار نمود .

اين مهندسين مشاور در حال حاضر به عنوان عضو جامعه مهندسين مشاور ايران ، عضو فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور (F.I.D.I.C.) و عضو انجمن هيدروليك ايران در حال فعاليت مي باشد و با حضور فعال گروهي از كارشناسان فني با تجربه به منظور ارتقاء كيفيت عرصه خدمات مهندسي همواره در تلاش جهت بهبودبخشيدن به توان فني نيروهاي متخصص خود و نيز به كارگيري امكانات و منابع فني و علمي روز می باشد.

خـدمات این شـرکت

 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا