شركت مهندسين مشاورپديدآب سپاهان

مشاور در طراحي پروژه هاي شبکه توزيع و انتقال آب، شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، شبکه آبياري و زهكشي، حفاظت و مهندسي رودخانه، سد سازي، رشته تخصصي ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي، محيط زيست، بازرسي فني، ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل و نقشه برداري زميني در جهت بهبود مستمر و همچنين افزايش رضايتمندي مشتريان كه باعث حفظ و بقاء اين شركت مي باشد، نسبت به پياده سازي سیستم مدیریت یکپارچه IMS و HSE-M اقدام نموده است

اهداف خط مشی

بهبود وتوسعه مستمر روشهاي طراحي مطابق با استانداردهاي بين المللي

جلب اعتماد و رضايتمندي مشتريان

کاهش خطرات وریسکهای محیط کار

بهینه نمودن استفاده از منابع(کاغذ-برق.......)

اينجانب اصغر يزدآباد به عنوان مديريت شركت متعهد مي گردم كليه الزامات استاندارد و همچنين حركت به سوي بهبود را سرلوحه شركت قرارداده و نظارت مستمر بر آن را از طريق نماينده مديريت شركت و همچنين بازنگري خط مشي را به صورت هر سال يكبار به عهده بگيرم.

 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا